Search

Fake news verspreidt zich tot 6 keer sneller dan echt nieuwsFake news verspreidt zich tot 6 keer sneller dan echt nieuws, dat blijkt uit een onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology in 2018. Een kleine kanttekening bij het verhaal is dat het gaat om fake news op het sociale medium Twitter.

“Fake news verspreidt zich veel sneller, dieper en veel wijder dan echt nieuws op Twitter. Het gaat over alle soorten informatie.” Dat vertelt Sinan Aral , professor aan het MIT en coauteur van het onderzoek, op de website van MIT. De professoren die aan het onderzoek werkten laten weten verbaasd te zijn met de resultaten. Dit onderzoek laat een nieuw licht schijnen op de fundamentele aspecten van onze online communicatie dat vertellen de professoren die aan het onderzoek werkten.


Fake news is vaak origineler en mensen zijn sneller geneigd origineler nieuws te delen

Uit het onderzoek blijkt dat het verspreiden van nepnieuws op Twitter vooral komt door het retweeten van mensen en dus niet door algoritmes van het bedrijf zelf. Valse verhalen zouden tot 70% meer kans hebben om geretweet te worden dan echte verhalen. Fake news is vaak origineler en mensen zijn sneller geneigd origineler nieuws te delen (zie ook interview met Bart Vanhaelewyn).


Nepnieuws triggert emoties, en dus ook reactie


Er is ook een verschil in de reacties van de mensen op fake news en echt nieuws. Mensen reageren veel emotioneler, verrast en verafschuwd op fake news. Dat is uiteraard de reactie die de verspreider van het valse nieuw wil bereiken.


De resultaten maken de wetenschappers ongerust. Het is belangrijk om na te denken over manieren waarop het verspreiden van valse informatie tegengehouden kan worden. De wetenschappers hopen alvast dat de resultaten van hun studie de strijd tegen misinformatie zal bevorderen.


Ondertussen heeft Twitter al maatregelen genomen. Tweets waarvan er twijfel is of de content wel correct is kunnen worden verwijderd door het bedrijf.

55 views0 comments