Search

Wat kunnen we doen tegen fake news?

Het lijkt soms alsof we weinig kunnen doen tegen nepnieuws. Desinformatie is moeilijk te reguleren, mensen kunnen online immers plaatsen wat ze willen. Daarnaast zijn er ook verschillende media die zich eigenlijk ‘specialiseren’ in fake news, om zo een bepaalde ideologie te verspreiden of te bekrachtigen. Toch kunnen zelfs wij als burger ons inzetten om dit tegen te gaan. Verder kijken we ook even naar wat andere spelers, en wat zij kunnen doen tegen fake news.Iedereen is wel al eens in aanraking gekomen met fake news. Maar wat doe je dan, als je zoiets tegenkomt? Grijp je er actief tegen in, of scroll je gewoon verder? Zorg alleszins dat je altijd de bron checkt. Vaak kan je door het medium waarop het nieuws gepost is te googelen al vaak achterhalen hoe betrouwbaar de gegeven informatie is. Eens je achterhaald hebt dat het om fake news gaat, kan je het bericht rapporteren. Daarnaast kan je ook je omgeving bewust maken van de desinformatie.


Politiek: trigger en oplossingen


Nepnieuws krijgt ook in de politiek meer en meer aandacht. Sommige (populistische) politieke leiders springen er handig mee om en verspreiden het zelf. Denk maar aan Donald Trump die zijn achterban via Twitter vertelt dat de verkiezingen gestolen zijn, terwijl daar geen bewijzen voor zijn. Sommige experts stellen zelfs dat nepnieuws Donald Trump president heeft gemaakt.


Als gevolg wordt er wereldwijd op politiek vlak gekeken naar wat men kan doen tegen fake news. Verschillende landen in de Europese Unie, met name Frankrijk en Duitsland, hebben al wetten besproken tegen nepnieuws. Het onderwerp wordt ook besproken binnen de Europese instellingen. Verwacht wordt dat de Europese commissie en het Europees parlement, werk zullen gaan maken van een wetgeving rondom fake news. Zo is er eind april 2018 al een praktijkcode over desinformatie bekendgemaakt door de Europese Commissie. Het gaat om een voorlopige ‘zachte’ wetgevingsbenadering, waarbij dus nog niet echt sprake is van zware straffen.


Sociale media grijpen in


Sociale media en fake news lijken hand in hand te gaan. Toch zetten ook socialemediagiganten als Google en Facebook zich in tegen fake news. Facebook heeft bijvoorbeeld een handleiding waarin ze vertellen hoe men fake news kan herkennen, en probeert het ook nepnieuws zo veel mogelijk te monitoren en verwijderen. Het investeerde flink in de bestrijding van nepnieuws, en heeft een legertje aan factcheckers klaarstaan. Ook Twitter heeft een functie geïntroduceerd, waarbij bepaalde berichten ‘geflagged’ worden, wanneer het gaat over desinformatie.


Toch blijft fake news voor deze media een heel complexe uitdaging. Dat zei Facebookmanager Guido Buelow in een interview eerder dit jaar voor De Volkskrant. Want het bedrijf wil een rol als scheidsrechter begrijpelijk liever vermijden. Soms kan de grens tussen nepnieuws en een mening nogal vaak lijken. Toch is het belangrijk voor deze media om zo veel mogelijk in te zetten op factchecking.


Factchecking als journalistiek genre


De traditionele nieuwsmedia spelen een belangrijke rol in het debat rond fake news. Soms worden ze er zelf van beticht, vaak door fake news-aanhangers. Daarom moeten ze zorgen dat hun berichtgeving neutraler dan ooit is. Veel traditionele nieuwskanalen zetten dan ook hoog in op factchecks. Daarbij gaan zij artikels die online massaal verspreid en gedeeld worden, evalueren. En dus bekijken of wat gezegd en getoond wordt wel strookt met de feiten. De VRT heeft zelfs een heel journalistiek platform gewijd aan Factchecking.

338 views0 comments